Taalcursussen

Aanbod cursussen TaalSamen

Alfabetiseringscursus: 3 niveaus (Alfa A, B en C). Per niveau duurt de cursus 20 weken: 3x per week les. Alfabetiseringsonderwijs NT2 valt onder de Wet Educatie en Beroep (WEB). Laaggeletterden die inburgeringsplichtig zijn, moeten het inburgeringsexamen halen. Gemeentes kunnen ontheffing verlenen na aantoonbare inspanning.
Het alfabetiseringsonderwijs NT2 wordt gefinancierd via de educatiemiddelen van het ministerie van onderwijs.
Het Raamwerk Alfabetisering NT2 beschrijft de schriftelijke vaardigheden van alfacursisten.

Het raamwerk kent twee onderdelen:
1. beschrijving van de technische vaardigheden
2. beschrijving van de functionele vaardigheden
Beide kennen drie niveaus: Alfa A, B en C. Voor de technische vaardigheden

betekent dat:
1. Na A beheerst men het alfabetisch principe.
2. Na B kan men effectiever lezen en schrijven.
3. Na C (vergelijkbaar met A1 van het ERK) is het lezen en schrijven zodanig geautomatiseerd dat het in de verdere loopbaan geen stagnaties meer veroorzaakt.
In Nederland eindigt het alfabetiseringsonderwijs NT2 als niveau A1 van het Europese referentiekader (ERK) behaald is. Na het bereiken van dit niveau kunnen cursisten doorstromen naar het NT2-onderwijs. Er kan dus een vervolgcursus bij TaalSamen of een andere taalaanbieder gekozen worden.

• Cursus Beginners NT2 A0- A1
Om aan deze taalklas mee te doen, ken je nog geen Nederlands of je bent geslaagd voor het Basis Inburgeringsexamen Buitenland. Je hebt een werkgever, partner of kinderen die je stimuleren Nederlands te leren. Je hebt 9 uur per week op vaste dagen les en oefent thuis 15 – 20 uur per week uit het boek en op de computer.
Halverwege en aan het einde van de cursus leg je toetsen af om te zien of je het doel, niveau A1 hebt bereikt. Inburgeringsplichtigen kunnen studeren met een lening van de DUO-groep. Je maakt deel uit van groep van 10 personen.
Toelating: Intake op afspraak. Bij onduidelijkheid van het taalniveau- en achtergrond wordt een toets afgenomen. Kosten €25,- p.p.


• Cursus NT2 A1- A2

Om aan deze taalklas mee te doen, beheers je het taalniveau A1. Dit wordt met een instaptoets vastgesteld. Je hebt een goed netwerk dat je stimuleert Nederlands te leren. Je hebt 9 uur per week op vaste dagen les en oefent thuis 15 – 20 uur per week uit het boek en op de computer.
Halverwege en aan het einde van de cursus leg je toetsen af om te zien of je het doel, niveau A2 hebt bereikt. Inburgeringsplichtigen kunnen studeren met een lening van de DUO-groep. Je maakt deel uit van groep van 10 personen.
In de les leer je de Nederlandse taal en krijg je les in Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).
Belangrijk! Voor deze cursus is de ingangseis dat u minimaal taalniveau A1 heeft.


• ONA – Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

TaalSamen biedt het onderdeel ONA aan. U krijgt gedurende 10 weken 3 keer per week 2,5 uur waarvan 1 keer in de week opdrachten buiten school.
klassikale les van een gecertificeerde NT2 docent. In de lessen wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in uw eigen competenties en vaardigheden, uw beroepswens en kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt aan de hand van de 8 resultaatkaarten van DUO.
Wij bieden ondersteuning bij het invullen en opsturen van het portfolio en de voorbereiding op het mondelinge examen van ONA.
Belangrijk! Voor ONA is de ingangseis dat u minimaal taalniveau A2 heeft.


• Cursus Staatsexamen I A2 – B1

Wil je op mbo-niveau in Nederland werken of studeren? Met het behalen van Staatsexamen programma I laat jij zien dat je dat kunt. Na afloop van de cursus beheers je de Nederlandse taal op niveau B1.
Je leert Nederlands in een vaste groep onder begeleiding van een ervaren taaldocent en je oefent steeds Nederlands met iedereen in je klas. Ook leer je alles over de Nederlandse samenleving. Om je volledig voor te bereiden op het examen kun je bij TaalSamen nog een examentraining volgen.


• Examentraining Inburgering en Staatsexamen

Je kunt bij TaalSamen ook een examentraining volgen. De training is er ook voor mensen die zelf thuis gestudeerd hebben voor hun inburgering, maar die nu nog wat extra ondersteuning nodig hebben voor het examen. Alle onderdelen van het examen komen dan aan bod.
Voor de examentraining komt u gedurende 10 weken 3 dagdelen per week bij TaalSamen en dan gaan we samen met u aan het werk, zodat u ook voor de overgebleven onderdelen van het inburgeringsexamen slaagt.

    Stuur een bericht