Over TaalSamen

15 jaar ervaring als docent

TaalSamen biedt Nederlandse taalcursussen.

Diensten: Ons aanbod bestaat uit taalcursussen aan analfabeten tot aan mensen die graag aan het Staatsexamen willen deelnemen en ook bieden wij ondersteuning bij uw zoektocht naar werk.

Er zijn alfabetiseringscursussen, cursussen inburgering (A0 – A1), inburgering (A1 – A2) en cursussen gericht op het Staatsexamen I (A2 – B1).

Bijkomstig bij de A2 cursus wordt ook het onderdeel KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij aangeboden. Onderdeel van ons aanbod is ook de ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) training. Wij werken ook graag met u aan uw portfolio (ONA).

Taal zal in een aantal gevallen het doel zijn, bijvoorbeeld bij inburgeringscursussen, maar ook in veel gevallen een belangrijk middel om een ander doel te bereiken. Denk aan sociale, professionele, educatieve doelen of doelen om de zelfredzaamheid te bevorderen. Je besteedt per week 15 – 20 uur aan huiswerk en probeert thuis of op het werk zoveel mogelijk Nederlands te spreken.

Vorm van lessen: De lessen worden in een klassikale setting aangeboden. In een klas zitten cursisten met verschillende achtergronden en verschillende niveaus. Ook al wordt bij aanvang gepoogd zoveel mogelijk eenzelfde niveau bij elkaar in een groep te plaatsen, zullen er toch verschillen voorkomen of leert de een sneller dan de ander. Het is dus belangrijk dat er sprake is van differentiatie. Het onderwijs dat geboden wordt, proberen we per opdracht zo goed mogelijk aan te passen aan de cursisten binnen de groep, zodat iedereen op zijn eigen niveau kan leren.

Leerprofiel: laag, middelbaar en hoogopgeleid.

Route: U kunt zich aanmelden voor een cursus bij TaalSamen. Vóór de cursus wordt een intake gedaan om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. In sommige gevallen is een instaptoets onderdeel van de intakeprocedure. Als wij voldoende informatie hebben, wordt u een leertraject aangeboden. Dit gebeurt eerst in de vorm van een offerte, die na acceptatie, omgezet wordt in een onderwijsovereenkomst. Wanneer de cursus start, krijgt u een uitnodiging waarin uw lesdagen en lestijden zijn aangegeven. U krijgt 9 uur klassikaal les per week van een ervaren taaldocent en in sommige gevallen is er een klassenassistent aanwezig die ondersteuning biedt. In een groep zitten maximaal 10 personen.

Intake: In samenwerking met de deelnemer wordt het startniveau en een gewenst eindniveau vastgelegd. Daarvoor wordt vaak een test afgenomen die de volgende onderdelen kan bevatten: visueel en auditief dictee, klank- en beeldherkenning, schrijfmotoriek en het lezen van een kleine tekst. Ook de eventuele specifieke leerwensen komen in een gesprek ter sprake. Het doel van het intake is om jouw een cursus (leertraject) aan te bieden die bij jou past.

Vóór de cursus wordt een intake gedaan om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. U krijgt 9 uur klassikaal les per week van een gecertificeerde en ervaren NT2docent en er is soms een klassenassistent aanwezig die extra ondersteunt. In de groep zitten maximaal 10 personen.

Lesvoortgang: De taaldocenten zullen de vorderingen van de cursisten meten, hun visie daarover opschrijven, over de testresultaten met de cursisten communiceren en die op verzoek aan de inspectie voorleggen.

Methoden: De taaldocenten kunnen gebruik maken van eigen samengestelde of methodetesten, zowel instaptoetsen als vorderingstoetsen. Ook zal voor het documenteren van de voortgang gebruik worden gemaakt van observatie in de klas of checklists van de meest gebruikte evaluatievormen.

Duur cursussen (Iedere les duurt, afhankelijk van de cursus 2,5 tot 3 (drie) uur. In het overzicht (schema) hieronder kun je precies lezen hoe lang de cursus van jouw keuze duurt.

Bent u nieuwsgierig naar TaalSamen?